Plavání

Plavání je určeno pro děti od 5 let, které již absolvovaly nějaký typ organizované plavecké výuky, např. plavání dětí s rodiči popřípadě přípravnou plaveckou výuku v rámci MŠ, ZŠ nebo volnočasových aktivit. V rámci plaveckého kurzu si děti osvojují základní plavecké dovednosti (plavecké dýchání, splývání, potápění a orientace pod hladinou, skoky a pády do vody, základy závěrových pohybů). Po jejich zvládnutí probíhá nácvik plaveckých způsobů (znak, kraul a prsa) případně jejich korekce.

Děti jsou rozděleny do 3 skupin dle výkonnosti. Délka lekce pro mladší děti je 30 minut, pro starší děti 60 minut. Plavání mohou děti navštěvovat až do 18 let.

V případě zájmu kontaktuje Mgr. Danu Cejpkovou na mobil: 606 551 223.