Seminární práce- tréninková jednotka

 

SEMINÁRNÍ PRÁCE- TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA

jméno a příjmení trenéra:   

atletický oddíl/klub:

počet dětí:                              12 – 15

věk dětí:                                 3 – 5 let

prostředí:                               sportovní multifunkční hřiště (dráha, travnatá plocha)

délka cvičební jednotky:      50 minut

Vybavení a materiální zajištění: 20x obruč klasik, lano, švihadla, kužele, žebřík,

 

 

Úvodní část

a/ pozdrav

b/ hry

 

Na námořníky

Hra:

Námořníci plují lodí po moři a vysvobozují rybky z uvízlých pirátských sítí (vybírání míčků a přenášení na předem určená místa na druhé straně). Námořníci si musí dávat pozor na piráty, kteří se stále přibližují a chtějí se zmocnit svých rybek- tj. chytají námořníky. Námořníkům smí pomáhat kapitán, který určuje, kam a jaké rybky mohou námořníci uschovat  (fantazie dětí je nekonečná). Které námořníky při cestě chytí piráti, musí jim předat právě nesenou rybku a vrátit se pro novou. V případě velkého nebezpečí zavelí kapitán, že všichni musí na svoji loď. V případě úplného vysvobození všech rybek odplouvá loď s námořníky zpět do přístavu a tam se vystřídají družstva.

 

Průpravná část

 a/     protažení

 - začínáme v poloze na zemi a postupně se zvedáme. Protahujeme velké svaly za doprovodu říkanek a básniček. Začínáme v tureckém sedu a končíme ve stoji rozkročném.

 b/     běžecká abeceda  se zvířátky (vyznačený úsek 20m)

- chůze po špičkách, chůze po patách, zakopávání, skipink, předkopávání, cval stranou a chůze vzad

Hlavní část

Celkem pět stanovišť vzdálených od sebe minimálně 5-6 metrů, děti chodí proudem všichni postupně za sebou.

 a/  překážková dráha (stanoviště: slalomový běh 20m, skoky z obručí do obručí 6ks, přeběh přes žebřík, hod na cíl ve vzdálenosti cca 3-5m, koordinační cvičení 2xdlouhé švihado (chůze po švihadle)

 

 b/   polohové starty (cca 6 poloh, vzdálenst běhu 15m). Děti startují z lehu na břiše, tureckého sedu, z kleku, dřepu, ze polovysokého postavení, stoj vzad

Závěrečná část

a/ uvolňovací hra

Společná chůze do středu- „Děti novina! Přiletěla bublina, bublina se nafukuje (zvedání vysoko kolen), přitom krásně poletuje (mírný poklus dokola), přiletěla nad náš dům (rukama náznak domu), udělala prásk a bum (spadnutí na zem).“

……“ale naše bublina děti nepraskla, my se krásně znovu nafoukneme (kroužením rukou se postupně ze sedu zvedneme) a vyletíme si do kraje a podíváme se na moře, lesy….“. Mírným výklusem a kroužením rukama poletujeme. Cvičitel stále upozorňuje, že děti mírně poletují a neběhají rychle.

b/ strečink a vydýchání (komplexní protažení “Hlava, ramena, kolena palce”, “Kuba řekl….”

c/ rozloučení a pozdrav

d/ razítra a rozchod