Souhlas s pořizováním a zveřejňováním záznamů

Souhlas se zpracováním osobních údajů členů atletického klubu - s pořizováním a zveřejňováním fotografií, zvukových a obrazových záznamů

Správce osobních údajů:

JSEM ŠNEK, z.s., IČO: 07103841, se sídlem: Praha 9, Na Břehu 260/1, Vysočany, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L vložka 70342

Tímto uděluji souhlas Správci, aby v souvislosti s prezentací jeho činnosti:

Fotografie, zvukové a obrazové záznamy zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci s výjimkou webových stránek www.atletikaclovicek.cz nebo www.atletikaprodeti.cz, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky Správce nebo oficiální účet Správce založený prostřednictvím sítě Facebook.

Správce nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných fotografií, zvukových a obrazových záznamů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

a) vzít souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům,
c) požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Správce jsou nepřesné),
e) požadovat výmaz Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).